با سالیان متمادی تجربه در تولید ملزومات پزشکی و مصرفی بیمازستانی در گروه پویش با توجه به شرایط بحرانی ناشی از عالم گیری ویروس کرونا سعی  و همت خود را به صورت مضاعف بکار .بستیم تا با تولید شبانه روزی به این نیاز پاسخ دهیم

شرکت ماسک پوبش با توجه به نیاز ماسک در کشور و همچنین نیاز گسترده جهانی به ماسک با تغییر بخشی از خطوط تولید خود اقدام به افزایش تولید ماسک سه لایه با ظرفیت 30 هزار عدد و همچنین 3 هزار ماسک فیلتردار در روز جهت استفاده کادر بیمارستانی و عموم مردم کرده است.