شرکت پویش ماسک به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماسک در ایران است . کارخانه بزرگترین تولید کننده ماسک در ایران در اصفهان قرار دارد . شرکت پویش ماسک بیش از هر شرکت دیگری تولید ماسک دارد و به همین

خاطر به عنوان بزرگترین تولیدی ماسک در ایران لقب گرفته است

امروزه شرکت های تولید ماسک از خط تولید دستی استفاده میکنند که به هیچ وجه نحوه تولید درستی نیست . بزرگترین تولیدی عمده ماسک در ایران یعنی شرکت پویش ماسک از خط تولید کاملا اتوماتیک استفاده میکند که از خیلی لحاظ بهتر از خط تولید دستی است . در خط تولید اتوماتیک شرکت پویش ماسک هیچ گونه دخالت انسان وجود ندارد و این مسئله تائیر بسیاری در بهداشتی بودن ماسک دارد .

بزرگترین تولید کننده ماسک در ایران یعنی شرکت پویش ماسک دارای کیفیت فوق العاده بالایی است . به جز کیفیت شرکت پویش ماسک دارای مناسب ترین قیمت بزرکترین تولید کننده ماسک در ایران است .

شما عزیزان میتوانید برای خرید عمده از بزرگترین تولید کننده ماسک در ایران با ما تماس حاصل فرمایید

تلفن کارخانه :

 

00982155907029

 

00982155918820

 

مدیر فروش :

 

00989122061900